6. apríla 2017 sa konalo v Senici prvé zasadnutie prípravného výboru miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu v Senici. V máji sa uskutoční zakladajúca členská schôdza LPRe – MP Senica. Ak máte záujem o účasť na ZČS LPRe – MP Senica ozvite sa nám na senica@mojareuma.sk. Pošleme Vám viac informácií a pozvánku.

Elektronický formulár prihlášky LPRe SR nájdete tu:    http://prihlaska.mojareuma.sk/

Povedali o nás v Senici:
Reumatici sa stretli s lekármi (Zdravie) Rádio Regina Západ
https://reginazapad.rtvs.sk/…/reumatici-sa-stretli-s-lekarmi

PhDr. Iveta Pospíšilová
redaktorka publicistiky

LPRe-LOGO MP SENICA – 1