26. mája sa v rámci Community partnership day uskutočnil Deň spolupatričnosti Spoločnosti Novartis v prospech Ligy proti reumatizmu SR a nepriamo aj v prospech pacientov s reumatickými chorobami, lebo prišli a pomohli nám s upratovaním v Detskom kútiku a v kancelárii sídla Ligy proti reumatizmu SR. 

Veľmi si vážime pomoc dobrovoľníkov a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty. Je to pomoc, ktorá sa nenápadne ale isto stáva peknou tradíciou.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu úloh a zvlášť Spoločnosti Novartis s.r.o. za ústretovosť.

Tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.

LPRe SR

foto z SPD Novartis v LPRe SR 2017