Predstavujeme nominované príspevky v novinárskej súťaži KROK 2017 http://www.mojareuma.sk/krok-2017/ 

Za súťažné príspevky KROK 2017 môžete hlasovať od 1.mája do 30. septembra 2018 v troch kategóriách: printové, rozhlasové a televízne. Za každú kategóriu hlasujte iba jedenkrát. Pravidlá súťaže nedovoľujú hlasovať opakovane. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na 10. ročníku KROK 13. októbra v Piešťanoch pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2018.  
Aj touto cestou gratulujeme nominovaným novinárom a redakciám.
Držíme palce pri hlasovaní.