????????????????

Liga proti reumatizmu na Slovensku Vás pozýva na „Prednáškové popoludnie pre pacientov“

Stretnutie sa bude konať 21.06.2018 od 14:00 hod.
v NÚRCH, Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť. Pripravili sme pre vás témy, ktoré ste si už dlho žiadali.

Konečne sa to podarilo.

ŽIVÝ PRENOS: http://live.mojareuma.sk/

PROGRAM :
14:00 – 14:30 „Tehotenstvo žien so zápalovým reumatickým ochorením” MUDr. Dagmar Mičeková, PhD., NÚRCH
14:30 – 14:50 „Stravovanie pacientov s reumatickými ochoreniami“ PharmDr. Jozef Zima
14:50 – 15:10 „Predchádzajme úrazu v domácnostiach“ Ing. arch. Radoslav Regiec, architekt
15:10 – 15:30 „Ako pomáha Liga proti reumatizmu na Slovensku“ Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predseda LPRe SR
15:30 – 16:00  Diskusia