Upozornili ste nás, že na internete sa opäť objavili články, ktoré propagujú produkt, ktorý je pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku neznámy. V rámci článku je však uvádzané, že k produktu sa vyjadrila aj osoba z Ligy proti reumatizmu na Slovensku (resp. ako článok uvádza „Liga proti reumatizmu SR“, ktorá na Slovensku nie je registrovaná) ako aj osoby z iných verejne známych inštitúcií.

Upozorňujeme, že tento článok je pravdepodobne len reklamným ťahom výrobcu. Nezakladá sa na skutočnosti, nakoľko žiadny člen z popredných orgánov Ligy proti reumatizmu na Slovensku sa k účinkom takéhoto produktu nikdy nevyjadroval.

Liga proti reumatizmu na Slovensku sa od týchto a podobných článkov dištancuje. Nie sme a nechceme s ním byť spájaní.

O zneužívaní mien osôb a inštitúcií v uverejnených článkoch Vás preto takto verejne informujeme.

Liga proti reumatizmu na Slovensku