Mnohí pacienti, ktorí dostanú informáciu o možnosti biologickej liečby, zostávajú zaskočení. Nevedia, čo od liečby majú očakávať, majú rôzne otázky. Preto by sme Vám chceli dať do pozornosti portál www.slovenskypacient.sk, kde pod záložkou Vzdelávanie nájdete špecializovanú sekciu Biologická liečba.

V rámci nej si môžete prečítať zaujímavé a zrozumiteľné informácie z rôznych oblastí biologickej liečby. V článkoch je vysvetlený mechanizmus pôsobenia biologických liekov, vysvetlené najčastejšie pojmy, priblížené benefity liečby, ale aj riziká s ňou spojené. Priestor tam našli aj rozhovory s odborníkmi či pacientmi. Odbornú garanciu nad projektom prebral doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA. Jeho skúsenosti s biologickou liečbou si môžete prečítať napríklad v článku Biologická liečba z pohľadu odborníka.