„Pohnime sa s reumou!“

Projekt Ligy proti reumatizmu na Slovensku “Pohnime sa s reumou!” stále POKRAČUJE. Počet nachodených NW krokov je možné posielať každý mesiac na mail: milionkrokov@mojareuma.sk. Chôdza s paličkami Nordic Walking (tzv. severská chôdza) je pohybová aktivita, ktorá, ak sa robí správne, prináša zdravotné benefity aj pacientom s reumatickým ochorením v prvých štádiách ochorenia. LPRe SR opakovane zakúpila Nordic Walking palice do pobočiek a klubov, aby sa pohybové aktivity mohli realizovať pravidelne a v čo najväčšom počte záujemcov o NW chôdzu. Zabezpečili sme a ešte aj plánujeme odborné lekcie s inštruktážou najlepších odborníkov v NW na Slovensku (SANW). Podporujeme tento dlhodobý projekt na podporu zdravého a zdraviu prospešného pohybu, aby si reumatici čo najdlhšie zachovali prirodzený rozsah pohybu v kĺboch a tým aj sebestačnosť a primeranú kvalitu života.

Milión krokov pre  reumatikov je populárnou iniciatívou projektu “Pohnime sa s reumou!” pokračujeme v nastolenom trende zvyšovania povedomia o možnostiach zdravého pohybu s NW palicami medzi členmi MP LPRe po celom Slovensku. V správach z jednotlivých miestnych pobočiek a klubov sa podarilo nachodiť úctyhodných 133 530 996 NW krokov, čo znamená 62 553 prejdených kilometrov.

Medzi najaktívnejšie pobočky patrili už tradične Košice, Púchov, Čadca. Patrí im naša úcta a vďaka.

Blahoželáme a prajeme veľa zdravia všetkým walkerom reumatikom aj nereumatikom.

-jaro.b-