Tlačová správa 15.10.2019

12. október je Svetovým dňom reumatizmu (SDR), ktorý si pripomíname už od roku 1996. Témou tohtoročných podujatí a kampane bola kvalita života ľudí s reumatickými ochoreniami v zrelom veku, možnosť ich uplatnenia na trhu práce v kampani inšpirovanej EULAR-om pod názvom “Čas na prácu”. Nezabudli sme ani na význam dobrovoľníctva pre pacientov s reumatickými ochoreniami.

Aktivity k SDR 2019 boli inšpirované Európskou ligou proti reumatizmu (EULAR). Spojili všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom s reumatickými ochoreniami, od odborníkov – lekárov a sestier v reumatológii až po pacientske organizácie a sympatizantov. Keď sa spojíme a vyšleme jednotný odkaz na európskej, či národnej úrovni, môžeme toho veľa zmeniť.

Spoločný pacientsky hlas musí byť ešte silnejší, lebo stále je málo akceptovaný. 

Ciele tohtoročnej kampane SDR 2019:

  • Zdravý pohyb s dôrazom na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení (RO). Projekt „Pohnime sa s reumou!“ – nordic walking pomáha reumatikom.
  • Zdôrazniť význam pracovného uplatnenia ľudí s RO a ich kvalitu života.
  • Zvyšovať povedomie o význame dobrovoľníctva a činnosti pacientskych organizácií.

(RO postihujú viac ako 120 miliónov Európanov, vážne ovplyvňujú kvalitu života každého štvrtého človeka. Na Slovensku je to približne 50 000 občanov. Reumatické ochorenie môže prepuknúť v každom veku – i u detí, či mladých ľudí.)

 

Podujatia Svetového dňa reumatizmu 2019 na Slovensku

Hlavný program Svetového dňa reumatizmu 2019 bol v Piešťanoch. Ako výraz podpory reumatikom bola na modro nasvietená o.i. dominanta kúpeľného mesta – BARLOLAMAČ.

  • V piatok 11. október 2019 sme pripravili odborný seminár v NÚRCH Piešťany „Od teórie k praxi 3“.
  • V sobotu 12. októbra 2019 sa v rámci projektu „Pohnime sa s reumou!“ uskutočnilo celoslovenské stretnutie walkerov, reumatikov i nereumatikov – chodcov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. Časť programu bola venovaná pamiatke nedávno zosnulého člena Ligy proti reumatizmu ako memoriál Miroslava Chebana, reumatika ale srdcom a duchom veľkého športovca.   

Večer sme slávnostne vyhodnotili 11. ročník novinárskej súťaže KROK 2018 (výsledky:  https://www.mojareuma.sk/2019/10/vyhodnotenie-vysledkov-hlasovania-krok-2018/).

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je už takmer 30 rokov rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy. Osvetou oboznamuje s problematikou reumatických ochorení. Vydáva Informačný bulletin a rôzne brožúrky.

Projekt „Pohnime sa s reumou!“ vznikol v roku 2017 a do dnes reumatici nachodili spolu takmer 180 miliónov nordic walking krokov po celom Slovensku.

V sobotu 12. októbra sa v Piešťanoch na trati medzi dvomi mostmi Karajinským a Kolonádnym zapojilo okolo 200 walkerov a svojimi 240 tisícmi krokov podporili pacientov s reumatickými ochoreniami.

« 1 z 11 »