Liga proti reumatizmu na Slovensku vznikla v roku 1990 a už 30 rokov sme rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením.

Aj vďaka vašej podpore cez 2 % z asignovanej dane FO a PO Liga svojou činnosťou pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usilujeme osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Sme prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Máme celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Svojou činnosťou oboznamujeme s problematikou reumatických ochorení. K Svetovému dňu reumatizmu pripravujeme program pre pacientov aj verejnosť, aby sme podporili šírenie informácii o včasnej diagnostike a liečbe reumatických ochorení. Práve v tom vidíme najväčší zmysel a prevenciu nezvratného poškodenia kĺbov. Neliečený pacient je neskôr odkázaný na zvýšenú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Publikačná činnosť nám pomáha byť nápomocnými tam, kde sa s pacientom nemôžeme stretnúť osobne. V tom vidíme ďalší význam činnosti nášho pacientskeho združenia. Od roku 1991 vydávame nepretržite dvakrát do roka Informačný bulletin, ktorý si tvoria sami pacienti. Veľký dôraz venujeme pohybovým aktivitám vhodným pre reumatikov, ako je nordic walking – chôdza s paličkami a aj spoločné zdravotné cvičenia a najnovšie aj špeciálnej jogovej terapii. Aktívni pacienti v rámci týchto projektov už pociťujú aj pozitívne benefity z aktívneho pohybu. Búrame tak predsudky, že reumatici sa nechcú hýbať.

Vaše Dve % pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku je veľmi dobré rozhodnutie.
Poznáte nás. Pomáhame si navzájom.
Sme tu pre VÁS 💙
Tieto údaje treba uviesť do daňového priznania:
Názov: Liga proti reumatizmu na Slovensku
Sídlo: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Právna forma: občianske združenie
IČO: 318 22 142

https://www.notar.sk/Default.aspx?tabid=435&om=Liga%20proti%20reumatizmu&sidlo=&ico=&sid=&mid=989&SkinSrc=%5bG%5dSkins%2f_default%2fNo+Skin&ContainerSrc=%5bG%5dContainers%2f_default%2fNo+Container 

Ďakujeme 👏
Editovateľný formulár Vyhlásenia: Vyhlasenie_2%-2019