Oznamujeme Vám komplexnú informáciu o inovovaní služieb v poradni Centra sociálno-psychologickej podpory, ktorá sídli v NÚRCH-u a jej prevádzku a služby zabezpečuje pre pacientov Liga proti reumatizmu SR. Od februára sme do ponuky služieb pridali on-line telefonickú a mailovú poradňu (viď plagátik).

Naďalej bude Liga poskytovať základné sociálne poradenstvo v NÚRCH-u, ale mení sa personál a miesto poradne. Premiestnili sme sa zo Zimnej záhrady do kancelárie Ligy na 1. poschodie (tam kde je kaplnka), č. d. 109. Záujemcovia sa môžu objednať na t.č. 0905 819 717, informácie na mieste poskytne sociálna pracovníčka.

NOVINKOU je už spomínaná online poradňa základného sociálneho poradenstva cez mobil:  0905 833 420 a cez mailovú komunikáciu: cspp@mojareuma.sk , poradňu poskytne sociálna pracovníčka.

Obe služby poradne sú k dispozícii vždy v utorok a štvrtok od 15.30 – 16.30 hod.

Psychologické služby momentálne neposkytujeme.

Veríme, že zavedením noviniek prispejeme o ďalší kúsok k lepšej informovanosti pacientov a pomôžeme riešiť vaše problémy v sociálnej oblasti.

Ďakujeme Vám za priazeň.

LPRe SR