Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti a sprostredkovať nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Spolu to zvládneme.

S pozdravom a prianím pokojného dňa,

tím ŠPDTP