Vážené kolegyne a vážení kolegovia, milí naši sympatizanti,
v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) a na základe odporúčania kompetentných Vám oznamujeme, že 1. M-Vk a VČS sa v Piešťanoch 27. – 28. 03. 2020 nebude konať, lebo sa odkladá na máj, alebo iný najbližší možný termín.
Neuskutoční sa ani avizované Prednáškové popoludnie.
Dôvodom je ochrana zdravia Vás a všetkých zúčastnených.
 
Ohľadne náhradného termínu Vás budeme informovať.
Veľmi pekne ďakujem za pochopenie.
LPRe SR