Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravuje a pozýva Vás na Besedy bez bieleho plášťa.
Opäť po roku chystáme stretnutia pacientov a besedy s renomovanými reumatológmi vo vašom meste. Stretneme sa 7-krát.
Začíname 28. septembra v Banskej Bystrici a hneď 29. septembra budeme v Topoľčanoch.