Milí naši priatelia, členovia aj nečlenovia Ligy proti reumatizmu na Slovensku,

prajeme VÁM pokojné a príjemné vianočné sviatky, aby ste mali pri sebe blízkych a tešili sa spolu z vianočného zázraku.

LPRe SR