aktualizované 15.02.2021

Vážení členovia, milí priatelia,

dávam Vám do pozornosti dňa 12. februára 2021 bola v Zbierke zákonom vyhlásená „vyhláška MZ SR č. 58/2021 Z. z. k určeniu poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19“. Týmto dňom zároveň nadobudla platnosť.

Každá fáza je začatá otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny osôb vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávacom systéme. Prosím pozrite si do ktorej skupiny patríte, pretože už som zachytila aj výhrady voči tomu, že pacienti predbehli ľudí vo vyššom veku.

Viac na: https://aopp.sk/clanok/davame-do-pozornosti-aktualnu-vyhlasku-mz-sr-k-urceniu-poradia-ockovania-osob-proti-ochoreniu-covid-19

Prajem Vám veľa zdravia a úspešný nový týždeň.

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová

Prezidentka AOPP

Email: maria.levyova@aopp.sk

Tel: 0915 572 760

www.aopp.sk

http://facebook.com/aoppsr

 

 

 • – —

Dávame Vám do pozornosti Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá bola vydaná 21. januára 2020. Sme radi, že pán hlavný hygienik vyhovel požiadavke AOPP a zahrnul do výnimiek zo skríningového testovania aj rizikové skupiny pacientov. Celé znenie vyhlášky nájdete na konci článku.

Výnimky sa budú vzťahovať na tieto osoby:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára,
 2. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 3. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
 4. osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 5. dieťa do desiatich rokov veku,
 6. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 7. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 8. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 9. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 11. osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Celé znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR