Správa o vyhodnotení činnosti MP Lučenec 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Lučenec 2017 Plán činnosti MP Lučenec 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Lučenec 2016 a plán 2017

Správa o vyhodnotení činnosti MP Lučenec za rok 2016 Plán činnosti MP Lučenec na rok 2017

Viac

Správa o vyhodnotení MP Lučenec 2015 a plán 2016

Správa o vyhodnotení činnosti MP Lučenec za rok 2015 Plán činnosti MP Lučenec na rok 2016

Viac

Správa o vyhodnotení MP Lučenec 2014 a plán 2015

Správa o vyhodnotení činnosti MP Lučenec za rok 2014 Plán činnosti MP Lučenec na rok 2015

Viac

Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

Plán aktivít Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Lučenec na rok 2014    12.03.2014    Členská schôdza v Dennom …

Viac

Info o akciách

  LPRe – Miestna pobočka Lučenec Jedným z bodov programu májovej členskej schôdze bola „Prednáška o kúpeľníctve“.  Žiaci SOŠ v …

Viac

Výročná správa

Výročná správa LPRe – MP Lučenec a Klubu psoriatikov a atopikov   Vážené dámy, vážení páni, milí hostia.        …

Viac