Plán aktivít MP Ligy proti reumatizmu v Lučenci za rok 2013

Plán aktivít MP Ligy proti reumatizmu v Lučenci za rok 2013 7. február            Výročná členská schôdza o 15,00 hod. …

Viac

Stretnutie členov Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci

Členovia Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci sa zišli dňa 22. novembra 2012 v Policajnom klubu v Lučenci, …

Viac

6, ročník behu LPRe – MP Lučenec

Správa zo 6. ročníka behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre     zdravie, ktorý sa konal dňa 11.10.2012 v …

Viac

Plnenie plánovaných úloh za rok 2012

LPRe – Miestna pobočka Lučenec      

Viac

Výročná správa k 10. výročiu LPRe-MP Lučenec

Výročná správa k 10. výročiu LPRe-MP Lučenec    

Viac

Stretnutie s jubilantmi

Koncom novembra sa konalo stretnutie členov Miestnej pobočky  Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci . Prítomných  …

Viac