Správa o vyhodnotení činnosti MP Martin 2017 a plán 2018

Správa o vyhodnotení činnosti MP Martin 2017 Plán činnosti MP Martin 2018

Viac

Správa o vyhodnotení činnosti MP Martin 2016 a plán 2017

Správa o vyhodnotení činnosti MP Martin za rok 2016 Plán činnosti MP Martin na rok 2017

Viac

Správa o vyhodnotení MP Martin 2015 a plán 2016

Správa o vyhodnotení činnosti MP Martin za rok 2015 Plán činnosti MP Martin na rok 2016

Viac

Správa o vyhodnotení MP Martin 2014 a plán 2015

Správa o vyhodnotení činnosti MP Martin za rok 2014 Plán činnosti MP Martin na rok 2015

Viac

Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

Plán práce LPR – MP Martin na rok 2014  1/ Zorganizovať návštevu Turčianskej galérie v Martine  2/ Zabezpečiť …

Viac