Správa z VČS LPRe – MP Topoľčany

Výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 21. 02. 2013 od 14.30 h v miestnosti Centra voľného času I. …

Viac

Plán práce na rok 2013 LPRe-MP Topolčany

Plán práce LPRe – MP Topoľčany na rok 2013 1.      Pobočka Ligy proti reumatizmu bude spolupracovať s pobočkou Ligy …

Viac

Vyhodnotenie činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2012

Vyhodnotenie  činnosti LPRe  – MP Topoľčany za rok 2012 Činnosť  v roku 2012 miestnej pobočky sa vykonávala podľa plánu …

Viac

Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov

 Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Topoľčanoch Beh …

Viac