2 % z dane pre LPRe SR

Milí naši priatelia a sympatizanti, opäť sa začína zbierka podielu z asignovanej danie fyzických a právnických osôb dane …

Viac

POĎAKOVANIE partnerom SDR 2016

Svetový deň reumatizmu 12. október  „Budúcnosť je v našich rukách“ Liga proti reumatizmu SR ďakuje svojim partnerom, menovaným …

Viac

CS-PP oslavuje 2. výročie

BLAHOŽELÁME CS-PP k 2. výročiu úspešnej činnost,   prajeme Ti ešte veľa úspešných rokov a spokojných klientov!   …

Viac

Leto v Centre sociálno-psychologickej podpory

Už ste vyskúšali poradňu CS-PP? CS-PP poskytuje bezplatné a skvelé služby. Základné sociálne poradenstvo poskytuje v stredu od 15.30 h. …

Viac

Záverečná správa o vykonaní II. verejnej zbierky

Záverečná správa  o vykonaní verejnej zbierky Ligy proti reumatizmu na Slovensku na všeobecne prospešný účel  ochrany zdravia,  konanej  od 1. augusta …

Viac

IWC of Bratislava podporili Ligu

International Women's Club of Bratislava poskytol finančný dar na zakúpenie špeciálnych stoličiek pre potreby a zvýšenie pohodlia klientov Centra …

Viac

Zbierka 2 % v roku 2016

VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY PRE VENOVANIE 2% Z PODIELU VAŠICH DANÍ    Milí naši priatelia, členovia Ligy a Klubu …

Viac