Sjögrenov syndróm

Definícia a epidemiológia Sjögrenov syndróm (SjS) je chronické autoimunitné ochorenie, systémovo postihujúce spojivové tkanivo, ktoré je charakterizované hlavne …

Viac