V tejto časti Vám budeme prinášať aktuálne informácie o sociálnych výhodách, na ktoré máte nárok.

Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asistenciu bez obmedzenia

marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. …

Viac

Zmeny v OSOBNEJ ASISTENCII po 1. júli 2018

NR SR bola schválená novela zákona 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), preto dochádza …

Viac

Od 1.7.2017 bola zvýšená suma životného minima

Vyššie sumy životného minima od 1.7.2017 Sumy životného minima, po zvýšení: – 199,48 eura mesačne, ak ide o …

Viac

NOVÉ INFO – Diaľničná známka – oslobodenie

NDS už nežiada kópiu rozhodnutia o priznaní parkovacieho preukazu. Podrobnejšie informácie sú na adrese http://dialnicnenalepky.sk/oslobodenie-od-uhrady. Stále však trvá na požiadavke prítomnosti …

Viac

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o dôležitej veci,o zmene postupu …

Viac

RTVS – poplatky ŤZP

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, …

Viac

Životné minimum a niektoré kompenzačné príspevky od 1.7.2013

Dňa 29.6.2013 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 186/2013 Z.z., o úprave súm životného minima. …

Viac