Video 2% z dane 2016

Svetový deň reumatizmu 2016 v Piešťanoch a Vyhodnotenie KROK 2015

Fotografie z LPRe SR, NÚRCH a. i.

Svetový deň reumatizmu 2015

Novinárska pocta KROK

Galérie miestnych pobočiek

Beh reumatikov a reumatológov (Svetový deň reumatizmu)

Vzdelávanie pacientov

Archív plagátov ku Svetovému dňu reumatizmu