> LPRe – Klub Motýlik
LPRe – Klub Motýlik

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

Návrh plánu činnosti na rok 2013

 (príprava na výročnú členskú schôdzu v r. 2013)

 

  1. Šírenie informácií o kolagenóznych ochoreniach pre záujemcov najmä prostredníctvom webu www.zivotslupusom.sk a www.mojareuma.sk  a nábor nových členiek/členov do LPRe – KM. 
  2. Návštevy kultúrnych podujatí členkami LPRe – KM   2x za rok 2013.
  3. Účasť na behu reumatikov v roku 2013.

                  

  4. Zisťovanie potrieb a získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok www.zivotslupusom.sk

 

V Bratislave 11.02.2013 

predsedníčka LPRe – KM

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.