> Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014
Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

 PLÁN PRÁCE MP LPRe – MP POPRAD NA ROK 2013 

1.  Január , Február, Marec

·     Aktivácia členov a rodinných príslušníkov MP pre venovanie 2% z daní pre našu pobočku

·      Návšteva AQUACITY Poprad

·     Účasť na plese Združenia podtatranských stolárov

·     Účasť na Poľovníckom plese v Spišskej Teplici

·     Poskytovanie vitamínových prípravkov

·     Zasadnutie výboru MP 

 

2.  Apríl

·     zasadnutie výboru MP

3. Máj, Jún

23. plenárne zasadnutie MP

Návšteva termálneho kúpaliska vo Vrbove, okres Kežmarok

Návšteva kúpeľného zariadenia v Gánovciach, okres Poprad

Posedenie pri guláši

4. Júl

Návšteva termálneho kúpaliska Podhájska, okres Nové Zámky

Návšteva termálneho kúpaliska Rapovce, okres Lučenec

5. September

zasadnutie výboru MP

spoločná návšteva termálneho kúpaliska vo Vrbove

6. Október

·     nástenka k mesiacu úcty k starším

·     beh reumatikov a reumatológov

7. December

zakúpenie vitamínových prípravkov pre členov MP

schôdza výbor MP a spoločné koncoročné posedenie. 

 

O všetkých našich akciách sú členovia MP informovaní prostredníctvom vývesky pred reumatologickou ambulanciou MUDr. Rovderovej, a MUDr. Čižmárikovej, ako aj na našej webovej stránke :  www.reumatikpoprad.sk

 

 

Tento plán je len orientačný a bude podľa našich možnosti aktuálne doplňovaný.

 

 

                                                                Predsedníčka MP LPRe Poprad

                                                                Mária Galková

  •  

    

    

    

    

    

    

    

   Vyhodnotenie činnosti za rok 2013

      

    

    

    

      

    

    

    

    

   LPRe – MP Poprad

    

    

    

    

    

   Správu vytvoril: Mária Galková.

    

    

    

    

    

   Výbor LPRe – MP Poprad, schválil: dňa 13.01.2014

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   P.Č.

   Popis činnosti podľa plánu z predch. roka

   Počet členov

   Splnené

   Nesplnené

   1.

   Zasadnutie výboru MP                                               

   4x do roka

   áno

    

   2.

   Spoločné cvičenie

   nie 

   nie 

   /

   3.

   Výročná členská schôdza

   9.5.2013

   áno

    

   4.

   Rekondičný pobyt

   nie

   nie/

    

   5.

   Beh reumatol. a reumatikov pri prílež. SDR

   18.10.2013 -18 účastníkov

   áno

    

   6.

    Návšteva termálneho kúpaliska Vrbov, okr. Kežmarok, máj

    10

    áno

    

   7.

    Návšteva kúpeľov Gánovce okr. Poprad, máj

    4

    áno

    

   8.

    Návšteva termálneho kúpaliska Podhájska okr. Nové Zámky, júl

    6

    áno

    

   9.

    Návšteva termálneho kúpaliska Vrbov, okr. Kežmarok, september

    12

    áno

    

   10.

    Spoločné koncoročné posedenie, december

    10

    áno

    

   11.

    

    

    

    

   12.

    

    

    

    

   13.

    

    

    

    

   14.

    

    

    

    

   15.

    

    

    

    

   16.

    

    

    

    

   17.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Činnosť nad rámec plánu

    

    

    

   1.

   Folklórny festival v Liptovskej Tepličke, júl

   4

   áno

    

   2.

    

   Návšteva zámku Buchlovice a hradu Buchlov ČR, júl

   2

   áno

    

   3.

    Účasť na country víkende Šuňava

    6

    áno

    

   4.

    Návšteva hradu Červený Kameň, december

    6

    áno

    

   5.

    Návšteva ZOO Bratislava, december

    4

    áno

    

    6.

    Posedenie pri guláši, jún

    12

    áno

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

   V Poprade  23.02.2014

   Mária Galková

    

    

    

    

   predsedníčka LPRe – MP Poprad

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.