> Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014
Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

Návrh plánu práce na rok 2014

1. Pravidelne každý týždeň vykonávať zdravotno-cvičebný program

2. Výborové schôdze uskutočňovať podľa vypracovaného časového plánu na celý rok 2014

3. Zabezpečovať odborné zdravotné prednášky hlavne so zameraním na reumatické ochorenia.

4. Organizovať liečebno-cvičebný program vo vode v Kúpeľoch Nimnica 4 x v roku

5. V mesiaci máj, jún vykonať “SPANILÚ JAZDU” na bicykloch na našej obvyklej trase

6. Zorganizovať  návštevu kúpeľov v mieste s termálnou liečovou vodou

7. Naďalej rozširovať a oboznamovať verejnosť s našou činnosťou LPRe cestou osvetovej práce cez miestne noviny, televíziu a IB

8. Rozšíriť členskú základňu o 10 % t. j. o 8 až 9 členov

9. Registrovať sa a uplatňovať získavanie 2 % z daní FO a PO pre našu MP

10. Nadviazať spoluprácu s inými občianskymi  združeniami v meste Púchov

11. V októbri Svetový deň reumatikov – organizovať beh reumatikov

12.  V r. 2014 zúčastňovať sa kultúrnych podujatí  v Divadle v Púchove s využitím zliav vstupného

13.  Preveriť a predjednať možnosti a podmienky využívania šport. strediska v Púchove /Športcentrum/ na zdravotné cvičenia

14. Usporiadať  1 x ročne posedenie pri káve s členkami – jubilantami

v Púchove 12.02.2014 

                                                                    Ing. Ondrichová Gabriela

                                                         predseda LPRe – Miestna pobočka Púchov

 

 Vyhodnotenie činnosti v roku 2013 podľa plánu práce

1. Pravidelne každý týždeň vykonávať zdravotno-cvičebný program                                                    splnené

2. Výborové schôdze uskutočňovať podľa vypracovaného časového plánu na celý rok 2013         splnené

3. Zabezpečovať odborné zdravotné prednášky   – 5  x                                                                             splnené

    ” Žiť čo najdlhšie, zdravo a naplno”                                                                         MUDr. Hlušková

    ” Biolampa – Bioptron    náš domáci lekár”                                                          Ing. Pagáč

    ” Zdravý životný štýl”                                                                                              MUDr. Bršiak

    “Chrbát, kĺby, kosti a všetko čo nás bolí”                                                            MUDr. Janíková                                                                                                                          

4. Organizovať liečebno-cvičebný program vo vode v Kúpeľoch Nimnica 4 x v roku – 5 x            splnené

5. V mesiaci máj, jún vykonať “SPANILÚ JAZDU” na bicykloch na našej obvyklej trase                splnené

6. Zorganizovať  návštevu kúpeľov v Rajeckých Tepliciach alebo jednodňový výlet do Podhájskej                                                                                                                                čiastočne splnené

7. Naďalej rozširovať a oboznamovať verejnosť s našou činnosťou LPRe cestou osvetovej práce cez miestne noviny, televíziu a IB                                                                                                                                                                 splnené

8. Pokračovať  v besedách s osobnosťami  mesta Púchov                                                                    nesplnené

9. Registrovať sa a uplatňovať získavanie 2 % z daní FO a PO pre našu MP                                      splnené

10. Uskutočniť počítačový kurz pre asi 20 našich členiek                                                                    nesplnené

11. Nadviazať spoluprácu s inými občianskymi  združeniami v meste Púchov                                splnené

12. V októbri Svetový deň reumatikov pokúsiť sa organizovať v spolupráci s Kúpeľmi Nimnica tak, aby 7. ročník behu bol spoločný s kúpeľnými  hosťami v areáli kúpeľov s následnou návštevou bazéna              čiastočne splnené

13. V r. 2013 organizovať kultúrne podujatia  v novom  KD v Púchove                                                   splnené

14. Uskutočniť víkendový zájazd do Prahy                                                                                                   nesplnené

15. V priebehu celého roka zamerať pozornosť na dôstojnú oslavu 10. výročia založenia miestnej pobočky LPRe v Púchove   splnené

       V Púchove 12.02.2014

                                                                    Ing. Ondrichová Gabriela

                                                         predseda LPRe – Miestna pobočka Púchov

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.