> Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014
Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

 

Návrh plánu činnosti na rok 2014

 (príprava na výročnú členskú schôdzu v r. 2014) 

 

 

 1. Šírenie informácií o SLE a autoimunitných chorobách  pre záujemcov najmä prostredníctvom web stránok www.klubmotylik.sk  https://www.facebook.com/LPReKlubMotylik   www.mojareuma.sk

 

 1. Sledovanie noviniek na zahraničných portáloch,  zabezpečenie ich prekladu a šírenie informácií pomocou webu

 

 1. Nábor nových členiek/členov do LPRe – KM

 

 1. Návštevy kultúrnych podujatí členkami LPRe – KM   2x za rok 2014

 

 1. Účasť pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb

 

 1. Zorganizovanie medzinárodného stretnutia pacientov s lupusom (Spolek Lupus ČR)

 

 1. Zorganizovanie výletu na Železnú studničku

 

 1. Operatívne stretnutia výboru a členov – riešenie aktuálnych problémov

 

 1. Účasť na behu reumatikov v roku 2014

 

 1. Distribúcia informačných letáčikov o Klube motýlik do ambulancií lekárov

 

 1. Zisťovanie potrieb a získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok, osobnou a email komunikáciou

 

 

 

 

V Bratislave 10.02.2014

 

                                                                                                                      Zuzana Pionteková

                                                                                                                                  predsedníčka

     
      
      
 Vyhodnotenie činnosti za rok 2013    
      
 Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik    
      
 Výbor LPRe – KM  schválil: dňa 12.2.2014    
 Počet  členov k 31.12.2013:  23    
 Počet  nových členov v roku 2013:  9    
 Podpis štatutára: Odtlačok pečiatky:   
P.Č.Popis činnosti podľa plánu z predchádzajúceho rokaPočet členovDátumSplnenéNesplnené
1.Šírenie informácií, nábor nových členov  Splnené/stále aktuálne 
2.Návšteva kultúrnych podujatí  (2x)321.6.2013Splnené  
 Návšteva muzeálnej expozície na zámku Bojnice231.8.2013  
3.Beh reumatol. a reumatikov pri prílež. SDR1612.10.2013Splnené 
4.Zisťovanie potrieb a získavanie nových podnetov   Splnené/stále aktuálne 
      
      
      
      
      
 Činnosť nad rámec plánu    
1.Pracovné stretnutie členov KM2127.7.; 30.7.; 19.8.; 15.9.; 6.11. 20135x 
2.Posedenie s novými členmi3123.3. 7.6.; 9.10.; 22.11.20134x 
3.Svetový deň lupusu – tlačová beseda, krst knihy67.5.2013  
4.Založenie fan stránky na facebooku 6.2013  
5.Účasť na pracovnom stretnutí s Revma ligou ČR 130.8. – 1.9.2013   
6.Členstvo v SAZCH, účasť na prac. stretnutí19.2013; 11.2013  
7.Účasť na stretnutí LPRe – KM a Lupus ČR v Brne619.10.2013  
8.Príprava a zabezpečenie tlače letákov KM 10.2013  
9.Registrácia v Notárskej komore SR – prijímatelia 2% 10.2013  
10.Účasť na školení EULAR, PARE – Brusel14.11.-5.11.2013  
11.Účasť na školení SZU – Pacient a liek214.11.2013  
12.Účasť na príprave relácie RTVS Cesta511.2013  
13.Účasť v rôznych médiách – zviditeľňovanie lupusu    
      
      
 V Bratislave 10.02.2014Zuzana Pionteková 
  predsedníčka LPRe – KM 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.