> Plán a vyhodnotenie činnostosti za rok 2013-2014
Plán a vyhodnotenie činnostosti za rok 2013-2014
 

 Plán činnosti MP LPRe SR za rok  2014

  

Bod. č.

Popis činnosti

splnené

nesplnené

1.

Pravidelné zasadnutia výboru MP, minimálne 4x ročne, prípadné ďalšie zasadania podľa potreby organizovania jednotlivých akcií MP.

 

 

2.

 

V apríli 2013 zorganizovať  Výročnú členskú schôdzu

s odbornou prednáškou.

 

 

 

3.

 

 

V rámci medzinárodnej spolupráce organizácií s podobným zameraním rozvíjať spoluprácu s členmi pacientskej organizácie reumatikov z mesta Jelgava (Lotyšsko) a maďarskou ligou reumatikov – pozvať zástupcov na akciu konanú MP alebo centrálou LPRe SR, napr. SDR – Beh reumatikov.

 

 

 

4.

 

Pohyb je život – pod týmto heslom pokračovať v 2 typoch cvičení – dva krát týždenne cvičenie na fit loptách pod vedením fyzioterapeutky a raz v týždni body styling s odbornou cvičiteľkou.

 

 

5.

Relax, oddych a rehabilitácia reumatikov  – týždenný pobyt je plánovaný na jeseň 2014 – miesto upresniť najneskôr na VČS. Plánovaný počet : minimálne 25 členov. Zorganizovať aj jednodňové pobyty v blízkych kúpeľných zariadeniach, napr. Bardejov, Vyšné Ružbachy a pod.

 

 

6.

V októbri sa pri príležitosti SDR zapojiť do ďalšieho ročníka Behu a chôdze reumatikov v spolupráci so sociálnym zariadením LUX, n. o. a pobočkou Únie proti osteoporózea zúčastniť sa aj Behu organizovaného centrálou.

 

 

7.

Naši členovia sa už tradične radi zúčastňujú  rôznych kultúrnych podujatí. V priebehu roka plánujeme zorganizovať 4 spoločné návštevy ŠD  podľa programu a 10 filmových podujatí. Návštevy výstav, galérii a koncertov absolvujeme  podľa ponuky Mestského informačného centra.

 

 

8.

Vianočné stretnutie členov s mikulášskymi baličkami  plánujeme na 1. decembrový týždeň s kultúrnym programom v spolupráci so soc. zariad. LUX, n. o.

 

 

 

 

9.

 

Vzdelávanie formou odborných prednášok erudovaných reumatológov máme naplánované na každé stretnutie. Počet 5 – 7 podľa možností prednášajúcich. 

 

 

10.

Budeme pokračovať v aktívnej propagácii a informovanosti o činnosti LPReSR a našej pobočky priamo v ambulanciách reumatológov a všetkými dostupnými mediálnymi prostriedkami – vlastná web stránka, plagáty, letáky, pozývanie regionálnych médií priamo na akcie, atď.  

 

 

 Výbor LPRe – MP Košice

  

Vyhodnotenie činnosti MP LPRe SR za rok  2013 

LPRe – MP Košice                                        

Správu vytvoril: Katarína Palková   v Košiciach, dňa  18.01.2014 

Bod. č.

Popis činnosti podľa plánu z predchádzajúceho roka

splnené

nesplnené

1.

 

 

V apríli 2013 zorganizujeme Výročnú členskú schôdzu

s odbornou prednáškou. – konané dňa 3.4.2013,účasť 56 členov a 12 hostí, prednáška bola na tému „Liečba metotrexátom“ –dr. Chomová – fi Medac GmbH

 

x

 

2.

 

 

V rámci medzinárodnej spolupráce organizácií s podobným zameraním pozveme členov pacientskej organizácie reumatikov z mesta Jelgava (Lotyšsko) na priateľskú návštevu v máji  2013, zároveň pripravíme bohatý spoločný program. – boli pozvaní v máji 2013, žiaľ, zvolili si Bratislavu, keďže u nás v Košiciach už boli.

 

 

x

3.

 

Pohyb je život – pod týmto heslom pokračujeme v 2 typoch cvičení – dva krát týždenne cvičenie na fit loptách pod vedením fyzioterapeutky a raz v týždni body styling s odbornou cvičiteľkou. – cvičíme podľa plánu,

x

 

4.

Rok 2013 je pre mesto Košice významným rokom, keďže v tomto roku je Európskym hlavným mestom kultúry s množstvom kultúrnych podujatí. V súvislosti s touto celoročnou udalosťou, v rámci spolupráce MP, plánujeme pozvať členov ostatných pobočiek k nám do Košíc. Podľa vzájomnej dohody s MP zabezpečíme program návštevy, vstupenky na podujatia, príp. aj nocľah (výdavky si hradí  každá MP zo svojich prostriedkov). – tento zámer sa nám nepodarilo splniť, avšak, nadviazali sme spoluprácu s maďarskou ligou reumatikov.

 

x

5.

Relax, oddych a rehabilitácia reumatikov sú plánované na jeseň 2013  v zariadení Chemes na Zemplínskej Šírave. Plánovaný počet : minimálne 25 členov – v rámci aktuálnych finančných možností.  realizované v dňoch 1.-6.09.2013 a zúčastnilo sa 32 našich členov.

x

 

6.

V októbri sa opäť zapojíme do ďalšieho ročníka Behu a chôdze reumatikov…..v spolupráci so sociálnym zariadením LUX, n. o. a pobočkou Únie proti osteoporóze.  – zorganizované dňa 9.10.2013, 117 účastníkov, piati naši členovia sa zúčastnili aj centrálneho behu v Bratislave

x

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši členovia sa už tradične radi zúčastňujú  rôznych kultúrnych podujatí. V priebehu roka plánujeme zorganizovať 4 spoločné návštevy ŠD  podľa programu a 10 filmových podujatí. Návštevy výstav, galérii a koncertov absolvujeme  podľa ponuky Mestského informačného centra, Dní mesta Košice a pravidelných festivalov. Vianočné stretnutie členov s mikulášskymi baličkami  plánujeme na 1. decembrový týždeň s kultúrnym programom v spolupráci so soc. zariad. LUX, n. o.  vianočné stretnutie konané dňa 17.12.2013, účasť 45 členov a 14 hostí

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Vzdelávanie formou odborných prednášok erudovaných reumatológov máme naplánované na každé stretnutie. Počet 5 – 7 podľa možností prednášajúcich.  – plánovaný počet sa z dôvodu zaneprázdnenosti lekárov nepodarilo splniť, 6 našich členov sa zúčastnilo MK organizovaného LPRe SR v Piešťanoch

x

 

9.

Budeme pokračovať v aktívnej propagácii a informovanosti o činnosti LPReSR a našej pobočky priamo v ambulanciách reumatológov a všetkými dostupnými mediálnymi prostriedkami – vlastná web stránka, plagáty, letáky, pozývanie regionálnych médií priamo na akcie, atď.  rádio REGINA – 2 relácie, články v časopise Jazerčan, informačnom bulletine, web stránka našej MP aj LPReSR

x

 

  
  
  
  
  
  
  

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.