> Plán aktivít MP Ligy proti reumatizmu v Lučenci za rok 2013
Plán aktivít MP Ligy proti reumatizmu v Lučenci za rok 2013

Plán aktivít

MP Ligy proti reumatizmu

v Lučenci za rok 2013

7. február            Výročná členská schôdza o 15,00 hod. v Reštaurácii Hviezda
14. marec            Prednáška – oslava MDŽ
18. apríl               Prednáška
16. máj                Deň kože a dotykov, Deň Euromelanómu, Deň matiek
13. jún                 Prednáška
15. júna               Zájazd EGER

13. júla                Zájazd Mezokovesd
10.-18. august      Zájazd Tatiansko – ubytovanie v Hoteli CAM
12. september      Prednáška – guláš Párty – Policajný Club
2.-8. október        Relaxačný pobyt Turčianske Teplice
17. október          Svetový deň reumatizmu, Svetový deň psoriázy
                          7. ročník Behu reumatológov a reumatikov, Úcta k starším
21. november      Čajové popoludnie a posedenie s jubilantmi, ukončenie roka – policajný club

Členské schôdze sa budú konať v Dome seniorov na Herzovej ulici č. 24. Vždy so začiatkom o 15,00 hod.
Informácie ohľadne pobytu pri mory v Taliansku a relaxačného pobytu v Turčianskych Tepliciach
u predsedníčky pani Gilanovej na čísle telefónu 0902 308 127, alebo večer na čísle 4370 153.
Výbor zasadá podľa plánu, ktorý obdržal každý člen výboru – vždy v utorok týždeň pred stretnutiami .

Zasadanie výboru: 22.januára                          
                            5. marca                                     
                            9. apríla                             
                            7. mája                            
                            4. júna
                            3. septembra
                            8. októbra
                           12.novembra

 

V Lučenci 11. Decembra 2012                                za Výbor LPRe – MP Lučeneci Mária Gilanová

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky