> Plán činnosti LPRe – MP Bardejov na rok 2013
Plán činnosti LPRe – MP Bardejov na rok 2013

Plán činnosti  LPRe – MP Bardejov na rok 2013

 

 

 

Január

         Zasadnutie Výboru  MP

Novoročné stretnutie členov MP

Február

         Zasadnutie Výboru MP

Spoločné cvičenie členov podľa DVD so zostavou pre dospelých s RA, ktoré pripravila LPRe – KK v spolupráci  s rehabilitačným oddelením  NÚRCH

Marec

          Zasadnutie Výboru MP

          Mimoriadna Výročná členská schôdza

Apríl

          Návšteva Welness Centra v Bardejovských Kúpeľoch

      Máj

          Nadviazanie kontaktu  a spolupráce s Klubom Skleróza Multiplex v Bardejove, naplánovanie  spoločného  posedenia členov klubov

Jún

          Zasadnutie Výboru MP

Júl

          Návšteva plavárne v Bardejove

August

          Rekondičný pobyt

September

          Zasadnutie Výboru MP

Október

          Beh reumatikov pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 12.10.

          Prednáška s lekárom- reumatológom

November

          Šikovné ruky – výroba adventných ozdôb a vianočných dekorácií

December

          Zasadnutie Výboru MP

          Členská schôdza spojená s Vianočným posedením

          Návšteva kultúrneho podujatia – Makovická Struna

 

Tento Plán činností je len orientačný, bude sa priebežne počas roka dopĺňať. Členovia MP sú o akciách informovaní prostredníctvom násteniek, ktoré sú umiestnené pri reumatologických  ambulanciách Mudr. Šuchovej a Mudr. Martička.

 

 

V Bardejove 6.1.2013                              Vypracovala:  Darina Kostíková

                                                                                       predsedníčka LPRe – MP Bardejov

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky