> Plán činností na rok 2013
Plán činností na rok 2013

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013 

 

 LPRe – MP Košice

 

 

 

Pri každoročnom plánovaní práce, vychádza výbor z osvedčených foriem práce z predchádzajúceho obdobia.

 

  1. V apríli 2013 zorganizujeme Výročnú členskú schôdzu s odbornou prednáškou.

          .

  1. V rámci medzinárodnej spolupráce organizácií s podobným zameraním pozveme členov pacientskej organizácie reumatikov z mesta Jelgava (Lotyšsko) na priateľskú návštevu v máji  2013, zároveň pripravíme bohatý spoločný program.

 

  1. Pohyb je život – pod týmto heslom pokračujeme v 2 typoch cvičení – dva krát týždenne cvičenie na fit loptách pod vedením fyzioterapeutky a raz v týždni body styling s odbornou cvičiteľkou.

 

  1. Rok 2013 je pre mesto Košice významným rokom, keďže v tomto roku je Európskym hlavným mestom kultúry s množstvom kultúrnych podujatí. V súvislosti s touto celoročnou udalosťou, v rámci spolupráce MP, plánujeme pozvať členov ostatných pobočiek k nám do Košíc.Podľa vzájomnej dohody s MP zabezpečíme program návštevy, vstupenky na podujatia, príp. aj nocľah (výdavky si hradí  každá MP zo svojich prostriedkov).

 

  1. Relax, oddych a rehabilitácia reumatikov sú plánované na jeseň 2013  v zariadení Chemes na Zemplínskej Šírave. Plánovaný počet : minimálne 25 členov – v rámci aktuálnych finančných možností.

 

  1. V októbri sa opäť zapojíme do ďalšieho ročníka Behu a chôdze reumatikov…..v spolupráci so sociálnym zariadením LUX, n. o. a pobočkou Únie proti osteoporóze.

 

  1. Naši členovia sa už tradične radi zúčastňujú  rôznych kultúrnych podujatí. V priebehu roka plánujeme zorganizovať 4 spoločné návštevy ŠD  podľa programu a 10 filmových podujatí. Návštevy výstav, galérii a koncertov absolvujeme  podľa ponuky Mestského informačného centra, Dní mesta Košice a pravidelných festivalov. Vianočné stretnutie členov s mikulášskymi baličkami  plánujeme na 1. decembrový týždeň s kultúrnym programom v spolupráci so soc. zariadením LUX, n. o.

 

  1. Vzdelávanie formou odborných prednášok erudovaných reumatológov máme naplánované na každé stretnutie. Počet 5 – 7 podľa možností prednášajúcich.

 

  1. Budeme pokračovať v aktívnej propagácii a informovanosti o činnosti LPReSR a našej pobočky priamo v ambulanciách reumatológov a všetkými dostupnými mediálnymi prostriedkami – vlastná web stránka, plagáty, letáky, pozývanie regionálnych médií priamo na akcie, atď.

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 12 januára 2013                                    Katarína Palková

                                                                            predseda LPRe – MP Košice

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.