> Plán LPRe MP – Púchov 2013
Plán LPRe MP – Púchov 2013

      

         Plán  LPRe MP – Púchov  2013

 

1. Pravidelne každý týždeň vykonávať zdravotno-cvičebný program

2. Výborové schôdze uskutočňovať podľa vypracovaného časového plánu na celý rok 2013

3. Zabezpečovať odborné zdravotné prednášky hlavne so zameraním na reumatické ochorenia

4. Organizovať liečebno-cvičebný program vo vode v Kúpeľoch Nimnica 4 x v roku

5. V mesiaci máj, jún vykonať “SPANILÚ JAZDU” na bicykloch na našej obvyklej trase

6. Zorganizovať  návštevu kúpeľov v Rajeckých Tepliciach alebo jednodňový výlet do Podhájskej

7. Naďalej rozširovať a oboznamovať verejnosť s našou činnosťou LPRe cestou osvetovej práce cez miestne noviny, televíziu a IB

8. Pokračovať  v besedách s osobnosťami mesta Púchov

9. Registrovať sa a uplatňovať získavanie 2 % z daní FO a PO pre našu MP

10. Uskutočniť počítačový kurz pre asi 20 našich členiek

11. Nadviazať spoluprácu s inými občianskymi združeniami v meste Púchov

12. V októbri Svetový deň reumatikov pokúsiť sa organizovať v spolupráci s Kúpeľmi Nimnica tak, aby 7. ročník behu bol spoločný s kúpeľnými  hosťami v areáli kúpeľov s následnou návštevou bazéna.

13. V r. 2013 organizovať návštevy nového KD v Púchove

14. Uskutočniť víkendový zájazd do Prahy

15. V priebehu celého roka zamerať pozornosť na dôstojnú oslavu 10. výročia založenia miestnej pobočky LPRe v Púchove

 

v  Púchove 23.01.2013                                                

                                                                    Ing. Ondrichová Gabriela

                                                         predseda LPRe – Miestna pobočka Púchov

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.