> Plán práce na rok 2013 LPRe-MP Topolčany
Plán práce na rok 2013 LPRe-MP Topolčany

Plán práce

LPRe – MP Topoľčany

na rok 2013

1.      Pobočka Ligy proti reumatizmu bude spolupracovať s pobočkou Ligy proti rakovine a to aktívnou účasťou na dni narcisov 13. 04. 2013

2.      Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnia na akcii Deň zdravia v mesiaci september 2013

3.      Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnia 7. ročníka Behu a

 chôdze pre zdravie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu v mesiaci október 2013

4.      Rehabilitáciu a kúpele v Malých Bieliciach uskutočníme celkovo 3 krát v roku 2013

5.      Odborné prednášky problematiky reumatických chorôb vykoná v počte 2 krát v roku 2013 MUDr. Ladická Eva

6.      Prednášky o problematike kardiovaskulárnych chorôb a ich liečbe vykoná 2 krát MVDr. Lisák Vojtech – vedúci poradne zdravia na regionálnom ústave zdravotníctva v Topoľčanoch

7.      Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnia všetkých aktivít organizovaných v piatich kluboch dôchodcov ktorých sú zároveň členmi

8.      Spolupráca s LPRe SR – MP Púchov (družba).

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky