> Správa o činnosti za rok 2013
Správa o činnosti za rok 2013

Liga proti reumatizmu- Miestna pobočka ILAVA

 

Správa o činnosti za rok 2013 

 

Výročnú členskú schôdzu dňa 12. apríla otvoril predseda pán Stratený Ľubomír.

S kultúrnym programom vystúpili žiaci LŠU v Ilave a spevácky súbor Zliechov, ktorí spevom, tancom a divadelnou scénkou spríjemnili priebeh členskej schôdze.

Prítomných členov miestnej pobočky svojím príhovorom pozdravila predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku pani Mgr. Janka Dobšovičová Černáková. Veľmi nás jej účasť na VČS potešila. Zhodnotila činnosť LPRe SR za rok 2012. Informovala o úprave stanov a zvlášť upozornila na potrebu správne používať názov organizácie v tvare Liga proti reumatizmu na Slovensku a pre miestne pobočky zjednotený názvu LPRe – Miestna pobočka Ilava a pod. Predstavila grafický návrh inovovaného loga LPRe SR. Zhodnotila tiež činnosť našej miestnej pobočky a popriala veľa síl do ďalšej práce.

Prednášku na tému “Biologická liečba” prezentovala pani Mgr. Katarína Barančíková, podpredsedníčka LPRe SR a pracovníčka biologického centra NÚRCH Piešťany.

Ing. Lýdia Murárová previedla prezentáciu pomôcok pri sebaobsluhe, pri prácach do domácnosti a v záhrade pre reumatikov s možnosťou objednania.

Predseda pobočky im poďakoval za vystúpenie a v ďalšom bode zhodnotil činnosť pobočky za rok 2012 a stanovil úlohy na rok 2O13.

Členovia Miestnej pobočky LPRe Ilava spolu s Klubom dôchodcov sa zúčastnili rekondičného pobytu v Turčianskych Tepliciach a kúpania v Malých Bieliciach.

V mesiacoch júl – september sme organizovali 5-krát rekondičné pobyty – výlety v Podhájskej.

O tieto pobyty je veľký záujem, nakoľko táto voda priaznivo ovplyvňuje reumatické, astmatické a iné ochorenie.

Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu sme usporiadali 27.októbra 2013 akciu “Beh a chôdza reumatológov a reumatikov”. Prešli sme mestom Ilava a pokračovali sme praktickým cvičením pred KD. Akcie sa zúčastnilo celkom 84 členov. Na podujatie sme pripravili čaj a sladkosti. Akcia sa vydarila a všetci sme boli spokojní.

5. decembra 2013 sme pripravili koncoročné posedenie spoločné so sponzormi. Predseda MP zhodnotil celoročnú prácu. Poďakoval sa členom výboru LPRe – MP Ilava za spoluprácu a všetkým sponzorom, bez ktorých by sa tieto podujatia nemohli uskutočniť.

 

Ľubomír Stratený

predseda LPRe – MP Ilava

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.