> Vyhodnotenie činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2012
Vyhodnotenie činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2012

Vyhodnotenie  činnosti

LPRe  – MP Topoľčany

za rok 2012

Činnosť  v roku 2012 miestnej pobočky sa vykonávala podľa plánu práce na rok 2012.

  1. Pobočka Ligy proti reumatizmu spolupracovala s pobočkou Ligy proti rakovine a to aktívnou účasťou na dni narcisov 13. 04. 2012 – splnené
  2. Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnila na akcii „deň zdravia“ v mesiaci september 2012 – splnené
  3. Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnili 6. Ročníka Behu a chôdze pre zdravie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu v mesiaci október 2012 – splnené

  4. Absolvovali sme rehabilitáciu a kúpele v Malých Bieliciach celkovo 3 krát v roku 2012 – splnené
  5. Pripravili sme odborné prednášky o problematike reumatických chorôb 2 krát v roku 2012 MUDr. Ladická Eva – splnené
  6. Zorganizovali sme prednášky o problematike kardiovaskulárnych chorôb a ich liečbe 2 krát MVDr. Lisák Vojtech – vedúci poradne zdravia na regionálnom ústave zdravotníctva v Topoľčanoch – splnené
  7. Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnili všetkých aktivít organizovaných v piatich kluboch dôchodcov, v  ktorých sú zároveň členmi – splnené

Ing. Koloman Krivošík

V Topoľčanoch dňa 10. 02. 2013                             podpredseda LPRe – MP Topoľčany

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.