> Vyhodnotenie plánu činnosti LPRe – MP Púchov 2012
Vyhodnotenie plánu činnosti LPRe – MP Púchov 2012

 

Vyhodnotenie plánu činnosti

LPRe – MP Púchov 2012

 

 

V činnostiach sme sa riadili predovšetkým plánom práce :

1. Zdravotné cvičenia uskutočňovať každý týždeň v šk. roku                                            splnené

2. Výborové schôdze zvolávať podľa potreby – zvolané 6 x                                               splnené

3. Členská schôdza v júni – spojená s posedením v prírode /z dôvodu

    nebezpečenstva uštipnutia kliešťami/ vykonaná v Pizérii v Nosiciach                          splnené

4. Zdravotné prednášky  7 x :                                                                                                  splnené

    “Bolesti chrbta,kĺbov,svalov” ľudovo označené reuma (MUDr. Janíková)

    “Ochrana pred slnkom” (MUDr. Hurtová)

    “Som dobrou babičkou?” (detská lekárka  MUDr. Cígerová)

    “Imunitný systém” – ako si ho udržať a v prípade potreby podporiť (Mgr. Marková)

    “Chrbát, kĺby a všetko, čo nás bolí” užitočné rady a dobré prípravky proti

       rôznym bolestiam a zdravotným ťažkostiam (p. Petrnová)

    “Zdravie, krása, mladosť” nie sú len otázkou veku (Mgr. Vajdová)

     “Závislosti a boj proti nim” (p. Činčurová)

5. Liečebno-cvičebný program vo vode :  V kúpeľoch Nimnica 4 x  22 členiek                            splnené

6. Spolupráca s miestnymi OZ a KŽ pri DK organizovať charit.podujatia     – čiastočne splnené

7. Zabezpečiť zaregistrovanie MP pre čerpanie 2 % z daní FO                                             splnené

8. Informovať na vývesnej tabuli o aktuálnych otázkach a činnosti                                splnené

9. Zájazd na term. kúpalisko v máji – uskutočnené v novembri Raj.Teplice                    splnené

10.  Spoločné kult. podujatie – v auguste koncert. M. Drobného                                     splnené

11.  Svetový deň reumatizmu – buhu za zdravím sa zúčastnilo 79 členov                       splnené

12. Pripomenúť si okrúhle výročia našich členov jubilantov                                       nesplnené

Akcie nad rámec plánu :

1.” Spanilá jazda” na bicykloch cca 20 km

2. “Osobnosť mesta “- beseda s našou púchovskou spisovateľkou Emíliou Šipulovou

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.