> VYHODNOTENIE PLÁNU PRÁCE LPRe – MP POPRAD
VYHODNOTENIE PLÁNU PRÁCE LPRe – MP POPRAD

 VYHODNOTENIE PLÁNU PRÁCE 

LPRe – MP POPRAD

NA ROK 2012 

                                                     

           .1        Január, Február, Marec

        Aktivácia členov a rodinných príslušníkov MP pre venovanie 2% z daní pre našu pobočku- splnené

        AQUACITY Poprad – splnené

        Účasť na plese Združenia podtatranských stolárov – splnené

        Účasť na Poľovníckom plese v Spišskej Teplici – splnené

        Poskytovanie vitamínových prípravkov – splnené

        Výlet do Vysokých Tatier – Zamkovského chata – splnené

        Zasadnutie výboru MP – splnené

.2        Apríl

        Návšteva kúpeľov Brusno, okres B. Bystrica – nesplnené

.3        Máj

        21. plenárna schôdza MP – splnené

        Návšteva Termálneho kúpaliska vo Vrbove, okres Kežmarok – splnené

        Návšteva kúpeľného zariadenia v Gánovciach, okres Poprad – splnené

.4        Júl

        Návšteva termálneho kúpaliska Podhájska – splnené

.5        September

        zasadnutie výboru MP – splnené

        spoločná návšteva AQUACITY Poprad – splnené

.6        Október

        nástenka k mesiacu úcty k starším -splnené

.7        December

        zakúpenie vitamínových prípravkov pre členov MP – splnené

        schôdza výbor MP a spoločné koncoročné posedenie -splnené

 

        Ďalšie aktivity: august – návšteva termálneho kúpaliska v Rapovciach okr. Lučenec

 

        október – výlet na Štrbské pleso – foto „mávanie“

        november – uskutočnenie behu reumatikov

        O všetkých našich akciách sú členovia MP informovaní prostredníctvom vývesky pred reumatologickou ambulanciou MUDr. Rovderovej, a MUDr. Čižmárikovej, ako aj na našej webovej stránke: http://www.reumatikpoprad.sk/

                                                                                             

Poprad dňa 02.02.2013

 

Predsedníčka LPRe – MP Poprad                                       

          Mária Galková

 

               

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.