> Z činnosti LPRe – MP Poprad v roku 2011
Z činnosti LPRe – MP Poprad v roku 2011

LPRe – MP v Poprad má za sebou ďalší rok pôsobenia v podtatranskom regióne. Radi by sme Vás preto touto cestou v krátkosti informovali o našich aktivitách v roku 2011.

        Aj v minulom roku naši členovia odmietali účasť na spoločných akciách uskutočňovaných našou miestnou pobočkou. Nezáujem členov je ovplyvnený tým, že účasť na všetkých podujatiach si musia účastníci/členovia hradiť sami. Všetky uskutočnené akcia boli pre malú skupinu účastníkov veľmi zaujímavé a pochválili výbor miestnej pobočky za aktivitu pri výbere podujatí. Na základe týchto skutočností  sme sa opätovne pokúsili o zorganizovanie bezplatného cvičenia kalanetyky (cvičiteľa by bol zabezpečil sponzor a telocvičňu by sme taktiež mali k dispozícii bezplatne), žiaľ ani táto ponuka našich členov neoslovila.

 

            Naša činnosť v roku 2011 bola ovplyvnená aj našou finančnou situáciou. V roku 2010 nám okrem fyzických osôb na našu činnosť prispeli firmy Kufferand Levice, Cetelem Slovensko a.s. Bratislava a Mgr. Tomajko, za čo im úprimne ďakujeme.

            V mesiaci január 2011 sme sa zúčastnili opätovne plesu  Združenia podtatranských stolárov  a v mesiaci február sa už tradične 4 naši členovia zúčastnili Poľovníckeho plesu v Spišskej Teplici.

Taktiež v mesiaci január 2011 sme prostredníctvom MUDr. Rovderovej pokračovali v rozdeľovaní vitamínových prípravkov – magnézium a calcium, zakúpených ešte v decembri 2010.

            V mesiaci marec sme sa v súlade s plánom práce snažili aktivovať členov, rodinných príslušníkov a známych členov miestnej pobočky, aby venovali 2% z daní pre našu miestnu pobočku. Ako už tradične aktívny bol Mgr. Tomajko a v firma a Kufferand Levice. Aj napriek veľkému množstvu reumatických pacientov v našom regióne odozva od fyzických osôb nie je taká akú by sme na počet pacientov očakávali. Navyše nám veľmi klesá počet platiacich členov.

Aj napriek týmto okolnostiam sa nám podarilo uskutočniť niekoľko akcií.

            Dňa 12.05.2011 sa uskutočnila 20. výročná plenárna schôdza. Napriek okrúhlemu výročiu našej miestnej pobočky, ktorá je najstaršou miestnou pobočkou na Slovensku, sa nik z vedia LPRe SR nezúčastnil aj napriek pozvaniu. Jediným hosťom bol MUDr. Žlnay, ktorý sa však výročnej schôdze zúčastnil ako súkromná osoba. MUDr. Aj naprik tomu nám urobil odbornú prednášku. Ďalšími hosťami boli MUDr. Čižmariková – odborná lekárka reumatologička, Poprad a MUDr. Rovderová – odborná lekárka reumatologička.

            V mesiaci apríl 2011 sa 5 naši členovia zúčastnili jednodňového výletu do Bardejovských kúpeľov, kde sme si taktiež prezreli skanzen ľudovej architektúry.

            V mesiaci júl 2011 sa 6 naši členovia zúčastnili krátkeho pobytu (5 dní) v rekreačnom stredisku Podhájska. Tamojšia voda veľmi blahodarne pôsobí okrem iného aj na pohybové ústrojenstvo.

            V mesiaci september 2011 bola uskutočnená spoločná návšteva AquaCity Poprad.

            V mesiaci október 2011 bola urobená nástenka pri ambulancii MUDr. Rovderovej, k mesiacu úcty starším. Koncom mesiaca október sa 6 naši členovia zúčastnili predĺženého pobytu v rekreačnom stredisku Podhájska. Taktiež sa nám podarilo zorganizovať návštevu termálneho kúpaliska vo Vrbove, okres Kežmarok. Návštevu tohto kúpaliska sme si zopakovali aj v mesiaci november.

            V mesiaci december 2011 boli zakúpené vitamínové prípravky – calcium v počte 76 ks a magnézium 130 ks. Celkovo sme v roku 2011 zakúpili 102 vstupeniek do AquaCity Poprad. Vitamínové prípravky ako aj vstupenky boli rozdeľované prostredníctvom ambulancie MUDr. Rovderovej a predsedníčky našej miestnej pobočky p. M. Galkovej. Väčšinou vstupeniek do AquaCity Poprad sa nám podarilo zakúpiť prostredníctvom firmy SkyChem s.r.o. Svit s výraznou zľavou. A vďaka tomu sme mohli zakúpiť uvedené množstvo vstupeniek za čo spoločnosti SkyChem ďakujeme.

            Aj napriek tomu, že takmer každý mesiac sa nám podarí pre našich členov  usporiadať spoločenskú akciu, ktorej sa však zúčastňuje z vyššie uvedených dôvodov stále malý počet členov, veríme, že za aktívnej podpory LPReS sa činnosť našej pobočky pôsobiacej v regióne v tomto roku ešte viac zlepší. Veríme tiež, že podpora LPReS prinesie do našich radov nových, mladších členov.

 

Mária Galková            predsedníčka  LPRe – MP Poprad

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.