> Допомога людям з ревматичними захворюваннями з України
Допомога людям з ревматичними захворюваннями з України

Ліга проти ревматизму в Словаччині висловлюємо солідарність з Україною. Ми допомагаємо людям з ревматичними захворюваннями (RMD), а також хочемо допомогти ВАМ, хто тікає від війни. Ми мобілізуємо професіоналів, а також наші внутрішні сильні сторони та можливості.

Громадяни України, які прибули до Словаччини, одразу отримують доступ до невідкладної медичної допомоги. Громадяни, які подають заяву на отримання статусу резидента (статус тимчасового притулку, допустиме перебування, шукач притулку), мають право на безкоштовне медичне обслуговування.

У місті Кошице – відносно недалеко від кордону з Україною – вже створено спеціальну клініку при Університетській лікарні (Ukrainian Care Center – UCC) і деякі пацієнти з України вже госпіталізовані. https://www.unlp.sk/ukraine-care-center/

За додатковою інформацією звертайтеся до LPRe SR за електронною поштою liga@mojareuma.sk або за телефоном +421 917 790 264.

Ми шукаємо україномовних волонтерів, які зможуть забезпечити телефонні та електронні лінії для українських пацієнти з ревматичними захворюваннями.

У той же час ми просимо членів Ліги проти ревматизму в Словаччині та пацієнтів із РМД та їхні родини зберігати спокій, чуйність та слідкувати за офіційними джерелами, наприклад:

https://www.mzv.sk/

https://www. .facebook.com/hoaxPZ

Будь ласка, допоможіть нам у межах своїх можливостей у громаді, якій ви довіряєте, та в муніципалітеті та місті, де ви живете. Якщо ви хочете допомогти людям, які рятуються від війни, фінансовими пожертвами або пропонуючи житло, транспорт, матеріальну допомогу та інші форми волонтерства, зареєструйтеся в одній із форм на сайті www.ktopomozeukrajine.sk

Дякуємо!


Pomoc ľuďom s reumatickými ochoreniami z Ukrajiny

Liga proti reumatizmu na Slovensku vyjadrujeme solidaritu Ukrajine.

Pomáhame ľuďom s reumatickými ochoreniami (RMD) a chceme pomôcť aj VÁM, ktorí utekáte pred vojnou. Mobilizujeme odborníkov a aj naše vnútorné sily a kapacity.

Prichádzajúci občania z Ukrajiny na Slovensku okamžite získavajú prístup k akútnej zdravotnej starostlivosti. Občania, ktorí požiadajú o štatút rezidenta (štatút dočasného útočiska, tolerovaný pobyt, žiadateľa o azyl), majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

V meste Košice – pomerne blízko pri hraniciach s Ukrajinou, je už zriadená špeciálna klinika v Univerzitnej nemocnici (Ukrajinské centrum starostlivosti – UCC) a niektorí pacienti z Ukrajiny sú už hospitalizovaní. https://www.unlp.sk/ukraine-care-center/

Pre ďalšie informácie kontaktujte LPRe SR mailom liga@mojareuma.sk alebo telefonicky +421 917 790 264.

Hľadáme dobrovoľníkov, hovoriacich po ukrajinsky, schopných poskytovať telefonické a emailové linky pre ukrajinských pacientov s RMD.

Zároveň prosíme členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku a pacientov s RMD a ich rodiny, aby zostali pokojní, empatickí a sledovali oficiálne zdroje, napríklad:

https://www.mzv.sk/

https://www.facebook.com/hoaxPZ

Pomáhajte s nami, prosím, v rámci svojich možností v komunite, ktorej dôverujete a v rámci obce a mesta, kde žijete.    

Ak chcete pomôcť finančným darom alebo ponúknutím ubytovania, dopravou, materiálnou pomocou a inou formou dobrovoľníctva ľuďom utekajúcim pred vojnou, zaregistrujte sa v jednom z formulárov na stránke www.ktopomozeukrajine.sk.

Ďakujeme!


Supporting people with rheumatic diseases from Ukraine


The League Against Rheumatism in Slovakia (SLAR) expresses solidarity with Ukraine.
We support people with rheumatic diseases (RMDs) and we want to help YOU, too – those who are fleeing the war. We are mobilizing experts and also our internal resources.
Ukrainian citizens fleeing the war and entering Slovakia immediately gain access to acute medical care. Citizens who apply for a residential status (temporary refugee status, tolerated stay, asylum seeker) are entitled to free medical care.
In the city of Košice – quite close to the border with Ukraine, a special clinic has already been set up at the University Hospital (Ukrainian Care Centre – UCC) and some patients from Ukraine are already hospitalised.
Patients with RMDs – for further information please contact SLAR by email liga@mojareuma.sk or by phone +421 917 790 264.
We are looking for Ukrainian-speaking volunteers who are able to provide telephone and email support for Ukrainian patients with RMDs.
At the same time, we ask members of the League Against Rheumatism in Slovakia and RMD patients and their families to remain calm, empathetic and follow official resources, for example:
https://www.mzv.sk/
https://www.facebook.com/hoaxPZ

Please help with us within your means. If you would like to help by making a financial donation or offering accommodation, transportation, material assistance or volunteer in any other way, please register at www.ktopomozeukrajine.sk.
Thank you!

——–

Klub Motýlik informuje:

Lupus Europe – pomoc pacientom s SLE z Ukrajiny

Milí priatelia,

Lupus Europe vytvorila informačný kanál pre pacientov s lupusom, ktorí sa ako utečenci môžu nachádzať v rôznych štátoch Európy.

Zdieľajte informácie, aby sa dostali tam kam treba.

Keby ste vedeli pomôcť s tlmočením, oceníme Vašu iniciatívu.

FB: https://www.facebook.com/LupusEurope/photos/a.166018256867492/2622965304506096/

Kontakty web: https://www.lupus-europe.org/wp-content/uploads/2022/03/Ukraine-Info-Centre.pdf

Naša celoeurópska lupusova rodina je znepokojená súčasnou situáciou na Ukrajine a dotýka sa jej vážna situácia pacientov s lupusom postihnutých krízou.

Ak máte lupus a ste utečencom kvôli ukrajinskej kríze, dali sme dohromady niekoľko informácií, ktoré by mohli byť užitočné, a zoznam členských organizácií ako miestnych kontaktov v praxi. Ak cestujete cez jednotlivé krajiny EÚ alebo tam hľadáte útočisko, môžete ich kontaktovať s ohľadom na lupus a zdravotné informácie.

Pre viac informácií navštívte naše „Ukrajinské zdroje“ na: https://www.lupus-europe.org/

Váš KM

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

Občianske združenie pre pacientov s lupusom

www.klubmotylik.sk
https://www.facebook.com/LPReKlubMotylik


Predstavujeme WHO príručku – Čo robiť v čase stresu

WHO príručka s názvom „Čo robiť v čase stresu“ je viac ako aktuálna v súčasnej dobe. Veríme, že by mohla byť pre vás prínosná. Ľudia prežívajúcim stresové situácie, ktoré sú iné ako všetky doterajšie. Je vhodná pri riešení rodinných či pracovných konfliktov, ale aj v situáciách, ako je násilné vysídlenie z domu, vojnové konflikty a podobne…

Tu je link, kde ju nájdete celú a v rôznych jazykoch: https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

—————
Téma: Sociálne okienko I Klub Motýlik


aktualizované 30.03.2022

Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine vytvorila v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií nástroj, ktorý má pomôcť efektívnejšie prepájať záujemcov/kyne o dobrovoľníctvo s organizáciami, ktoré hľadajú pomoc pri riešení následkov vojny na Ukrajine.

Aplikácia bude umožňovať registráciu jednotlivcov ako akýchsi čakateľov na vhodnú dobrovoľnícku príležitosť, registráciu organizácií a pridávanie dobrovoľníckych ponúk, filtrovanie v zozname záujemcov o dobrovoľníctvo podľa rôznych kritérií a ich hromadné oslovovanie, správu zaregistrovaných ľudí a mnoho ďalšieho.

Veríme, že je to skvelý nástroj, ktorý nám všetkým umožní robiť našu prácu lepšie a hlavne efektívnejšie. Platformu by sme chceli spustiť čím skôr, veríme že sa nám to podarí v spolupráci s vami ešte do konca týždňa.

Ak máte záujem o jej využívanie, pridajte sa na jedno z dvoch pripravovaných zaškoľovacích stretnutí, kde Vás tvorcovia nástroja naučia využívať všetky jeho vychytávky. Školenia budú totožné, menšia kapacita má zabezpečiť dostatočný priestor na zodpovedanie otázok a overenie napĺňania špecifických potrieb rôznych organizácií.

Jedno stretnutie bude v stredu 30.3. o 11:00-13:00, registrovať sa naň môžete tu: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrcuGpqjwuHtEySwHy3wejR8d7kVKRpMMu

Druhé stretnutie vo štvrtok 31.3.2022 o 9:00-11:00, registrovať sa naň môžete tu: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElc-GpqDguHdTctu5hIHK7UMPYs3nljFs9

Po registrácii obdržíte na email link na prihlásenie sa.

Kapacitu na využívanie aplikácie máme obmedzenú preto ju ponúkame najmä organizáciám, ktoré sa venujú riešeniu aktuálnej krízy a hľadajú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky alebo s nimi aktívne pracujú. Ak poznáte takú organizáciu/organizácie prosím sprostredkujte im túto informáciu. Ak by ste sa vy alebo organizácia nestihli prihlásiť na školenia, budeme ich organizovať ešte v budúcom týždni, ak bude potrebné. Treba sa mi ozvať.

Vďaka Betka

Alžbeta Brozmanová Gregorová

prezidentka

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

0907 130 817

alzbeta.gregorova@umb.sk

www.dobrovolnickecentra.sk

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...