> Svetový deň reumatizmu

AJ REUMATICI MAJÚ SVOJ DEŇ – SVETOVÝ DEŇ REUMATIZMU

12. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň reumatizmu. Stalo sa tradíciou, že Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe – SR) pri tejto príležitosti organizuje rôzne podujatia, aby sa zvýšilo povedomie o problematike reumatických ochorení medzi lekármi, pacientmi i širokou verejnosťou. Snažíme sa tiež pozitívne ovplyvniť slovenskú legislatívu a prispievať k zlepšeniu podmienok pri liečbe pacientov s reumatickým ochorením.