> Prihláška

Prihláška

  Ligy proti reumatizmu na Slovensku

  Miestne pobočky sa nachádzajú v týchto mestách:

  • Bardejov
  • Bratislava
  • Čadca Ilava
  • Košice
  • Levice
  • Lučenec
  • Martin
  • Poprad
  • Púchov
  • Topoľčany
  • Trenčín
  • Žilina
  • Banská Bystrica
  • Nitra
  • Senica

  LPRe SR, miestne pobočky, Klub Motýlik, Klub Psoriatickej Artritídy

  IBAN: SK4902000000000062336212
  Variabilný symbol: Aktuálny rok (napr.: )
  Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko
  Suma: 10 €

  Klub Bechterevikov

  IBAN: SK19 8330 0000 0022 0198 2492
  Variabilný symbol: Aktuálny rok (napr.: 2020)
  Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko
  Suma: 17 € (10 € + 7 €)

  Prehlásenia

  Dotknutá osoba (meno a priezvisko) týmto udeľuje Lige proti reumatizmu na Slovensku, so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, IČO: 31822142, ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas s použitím mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa a to na tieto účely:

  Ako dotknutá osoba mám právo súčasne takto svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako som súhlas udelil.

  Polia označené symbolom * sú povinné.

  ODOSLANIE PRIHLÁŠKY MÔŽE TRVAŤ DLHŠIE! POČKAJTE NA ZOBRAZENIE POTVRDENIA O ODOSLANÍ PRIHLÁŠKY!