> Pohnime sa s reumou!

POHNIME SA S REUMOU!

U reumatikov je dôležitá fyzická aktivita. Pravidelný a primeraný pohyb prispieva k fyzickému aj psychickému zdraviu. Jeho účinky sú doslova liečivé. Práve severská chôdza s nordic walking paličkami sa už v septembri 2017 stala spoločnou pohybovou aktivitou členov miestnych pobočiek a klubov Ligy proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR).