> Členstvo
Členstvo

Predstavujeme Vám jednoduchú možnosť prihlásenia sa za člena občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku.

Prvým spôsobom je elektronická prihláška.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR PRIHLÁŠKY: kliknite TU

Druhým spôsobom je vyplnenie predpísaného formulára prihlášky, ktorý vlastnoručne podpíšete a odošlete na adresu: LPRe SR, Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

Formulár prihlášky si stiahnite tu:

Prihlášku môžete poslať aj ako scan v prílohe na E-mail: liga@mojareuma.sk  

Členský príspevok uhraďte bezhotovostným prevodom na príslušné číslo účtu, ktoré je uvedené vo formulári.

LPRe SR, niektoré miestne pobočky, Klub Motýlik, Klub Psoriatickej Artritídy
IBAN: SK4902000000000062336212
Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2023)
Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko
Suma: 10,00 €  

Ak sa hlásite do LPRe – Klub Kĺbik
IBAN: SK6202000000001897835356
Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2023)
Správa pre adresáta: KK Vaše meno a priezvisko
Suma: 15,00 € (10 € + 5 €)

Ak sa hlásite do  Klubu Čiernych Kostí
IBAN: SK1883300000002501584664
Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2023)
Správa pre adresáta: KČK Vaše meno a priezvisko
Suma: 17,00 € (10 € + 7 €)  

Ak sa hlásite do  Klubu Bechterevikov
IBAN: SK19 8330 0000 0022 0198 2492
Variabilný symbol: Aktuálny rok (napr.: 2023)
Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko
Suma: 17,00 € (10 € + 7 €)

Ak sa hlásite do LPRe – MP Košice 
IBAN: SK2875000000004007876388
Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2023)
Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko
Suma: 15,00 € (10 € + 5 €)

Vyplnením prihlášky, jej podpisom, jej zaslaním na uvedené kontakty a uhradením členského poplatku sa stávam platným členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a zároveň udeľujem svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov.

Dotknutá osoba (meno a priezvisko) týmto udeľuje Lige proti reumatizmu na Slovensku, so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, IČO: 31822142, ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas s použitím jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa, a to na tieto účely: vytvorenie a správa databázy členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku, poskytovanie výhod členom OZ – zasielanie Informačného Bulletinu.

Ako dotknutá osoba mám zároveň právo takto udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako som súhlas udelil.

Poznáte naše pacientske združenie a viete aké sú výhody členstva v LPRe SR? 

– aktuálne a zrozumiteľné informácie o reumatických ochoreniach a ich liečbe
– spoznáte ľudí s podobným problémom a môžete si radiť navzájom
– nové priateľstvá a povzbudenie
– 2x ročne Informačný bulletin priamo do vašej schránky
– iné pôvodné publikácie s tematikou blízkou reume
– účasť na pravidelných podujatiach zadarmo alebo za zvýhodnených podmienok
– účasť na zahraničných konferenciách za výhodných podmienok
– zdarma základné sociálne poradenstvo v Centre sociálno-psychologickej podpory
– možnosť aktívnej dobrovoľníckej činnosti v prospech reumatikov
– získanie sociálnych a komunikačných zručností
– osvojenie si techniky pomoci k svojpomoci a iné…

Sledujte www.mojareuma.sk, kde sa dozviete o pripravovaných podujatiach LPRe SR.

—————
Téma: Členstvo I Podporte nás 

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.