> Členstvo
Členstvo

Predstavujeme Vám jednoduchú možnosť prihlásenia sa za člena Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR PRIHLÁŠKY

kliknite TU

Do občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku sa môžete prihlásiť veľmi jednoducho. Prvým spôsobom je elektronická prihláška (viď vyššie). Druhým spôsobom je vyplnenie predpísaného formulára prihlášky, ktorý vlastnoručne podpíšete a odošlete na adresu sekretariátu LPRe SR.

Formulár prihlášky si stiahnite po kliknutí na modrý štvorec: Poštou na adresu: LPRe SR, Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany,  E-mail: sekretariat@mojareuma.sk

Prihláška (docx) Prihláška (pdf)

 

Členský príspevok uhraďte bezhotovostným prevodom na príslušné číslo účtu, ktoré je uvedené vo formulári.

Prihlášku pošlite (alebo osobne odovzdajte) na adresu: Sekretariát LPRe SR, Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany E-mail: liga@mojareuma.sk alebo klbik@mojareuma.sk   LPRe SR, miestne pobočky, Klub Motýlik, Klub Bechterevikov, Klub Psoriatickej Artritídy IBAN: SK4902000000000062336212 Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019) Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko Suma: 5,00 €   Ak sa hlásite do LPRe – Klub Kĺbik, IBAN: SK6202000000001897835356 Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019) Správa pre adresáta: KK Vaše meno a priezvisko Suma: 7,60 €   Ak sa hlásite do  Klubu Čiernych Kostí, IBAN: SK1883300000002501584664 Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019) Správa pre adresáta: KCK Vaše meno a priezvisko Suma: 12,00 € (5€ + 7€)   Ak sa hlásite do LPRe – MP Košice,  IBAN: SK2875000000004007876388 Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019) Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko Suma: 10,00 €

Vyplnením prihlášky, podpisom a jej zaslaním na uvedené kontakty a uhradením členského sa stávam platným členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a zároveň udeľujem svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa uvedených v prihláške Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely vytvorenia a správy databázy členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu trvania členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odvolania Lige proti reumatizmu na Slovensku.

sledujte: www.mojareuma.sk, kde sa dozviete o pripravovaných podujatiach LPRe SR

Ďalšie články

Vo štvrtok 21. októbra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #17.  
Nemáte ešte program na sobotný podvečer? Alebo Vy ste pravidelným fanúšikom slávnostného vyhodnotenia novinárskej súťaže a udeľovania Novinárskej pocty KROK? Potom ste tu správne.