Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asistenciu bez obmedzenia

marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. …

Viac

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm …

Viac

Pocitovník 2019

Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik 2019 V júli sa uskutočnil ďalší Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik 2019, na ktorom sa zúčastnilo …

Viac

Prečítajte si o biologickej liečbe

Mnohí pacienti, ktorí dostanú informáciu o možnosti biologickej liečby, zostávajú zaskočení. Nevedia, čo od liečby majú očakávať, majú rôzne …

Viac

Reakcia LPRe SR na podnety pacientov

Po opakovaných podnetoch a otázkach zo strany Vás, pacientov s reumatickým ochorením, reagujeme na súčasnú situáciu. Sťažujete sa, že čakacie …

Viac

ZMENY V ZÁKONE 447/2008 o p.p. na kompenzáciu ŤZP

Parlament schválil Novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny v zákone sú účinné …

Viac

Výhody a zľavy pre držiteľov preukazu ŤZP a pre invalidných dôchodcov

Preukaz občana so zdravotným postihnutím vydáva úrad práce a posudzuje ho podľa Zákona č. 447/2008 Z. z.. Existuje …

Viac