> 2% pre LPRe SR
2% pre LPRe SR

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku:
Názov:
Liga proti reumatizmu na Slovensku
Sídlo:
Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: VÚB a.s.: 62336212/0200
IČO:
318 22 142

Venujte nám, prosím, 2 % z podielu vašich daní

Aj v roku 2012 môžete venovať 2% z dane LPRe SR.
Milí zamestnanci, živnostníci, predstavitelia firiem, venujte svoje 2% pre podporu aktivít
Ligy proti reumatizmu na Slovensku!
Každé jedno poukázané percento, či dve sú pre organizáciu značným a ceneným prínosom.
Vaše 2 % použijeme na realizáciu aktivít na ochranu a prevenciu zdravia ľudí s reumatickým
ochorením.

Ďakujeme za vašu podporu, aj tento rok môžete podporiť aktivity LPRe SR.

Prosím, pri vypĺňaní tlačív, ak by ste mali akékoľvek pochybnosti, kontaktujte nás.
E-mail: liga@nurch.sk, sekretariat@mojareuma.sk ,
Telefón: 033/7301414, 0917 790 264
http://www.nurch.sk/pacienti/pacientske-organizacie/, www.mojareuma.sk
Prosím, informujte o možnosti venovať 2 % reumatikom aj rodinu, vašich kolegov a
známych.
Radi Vám zašleme naše vyplnené tlačivá.
Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.