> 2% pre LPRe SR
2% pre LPRe SR

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku

Názov: Liga proti reumatizmu na Slovensku
Sídlo: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: VÚB a.s.: 62336212/0200
IČO: 318 22 142

Venujte nám, prosím, 2 % z podielu vašich daní

Aj v roku 2012 môžete venovať 2% z dane LPRe SR.
Milí zamestnanci, živnostníci, predstavitelia firiem, venujte svoje 2% pre podporu aktivít
Ligy proti reumatizmu na Slovensku!
Každé jedno poukázané percento, či dve sú pre organizáciu značným a ceneným prínosom.
Vaše 2 % použijeme na realizáciu aktivít na ochranu a prevenciu zdravia ľudí s reumatickým
ochorením.

Ďakujeme za vašu podporu, aj tento rok môžete podporiť aktivity LPRe SR.

Prosím, pri vypĺňaní tlačív, ak by ste mali akékoľvek pochybnosti, kontaktujte nás.

E-mail: liga@nurch.sk, sekretariat@mojareuma.sk
Telefón: 033/7301414, 0917 790 264
http://www.nurch.sk/pacienti/pacientske-organizacie/, www.mojareuma.sk

Prosím, informujte o možnosti venovať 2 % reumatikom aj rodinu, vašich kolegov a známych. Radi Vám zašleme naše vyplnené tlačivá. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu!

—————
Téma: 2%

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...