> 2 % z asignovanej dane pre reumatikov
2 % z asignovanej dane pre reumatikov

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Milí naši priatelia, členovia Ligy a KK, sympatizanti a rodinní príslušníci, prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2015 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2015, v ktorom uvediete, že 2% z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2014 poskytnete občianskemu združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku alebo  Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik, resp. iná MP alebo klub. Už nás poznáte, viete že robíme systematicky a veľa pre ľudí s reumatickým ochorení, zvlášť aj pre mladých ľudí a deti s JIA. Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-integračné pobyty, organizovať edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať pripravované publikácie.

Budeme radi a veľmi vďační, ak nás podporíte.

Aktuálne tlačivá na stiahnutie TU:

http://www.nurch.sk/pacienti/archiv-noviniek-pacienti/liga-proti-reumatizmu-na-slovensku-27/

Ďakujeme!

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku:

Názov:             Liga proti reumatizmu na Slovensku

Sídlo:               Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu:      VÚB a.s.: 62336212/0200
IČO:                 318 22 142

 

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik:

Názov:             Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik

Sídlo:               Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu:      VÚB a.s.: 1897835356/0200
IČO:                 318 22 142007

Ďalšie články

V pondelok 29. novembra 2021 o 16.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #20.  
Asociácia na ochranu práv pacientov SR zorganizovala v poradí už Piatu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutočnila 19. – 20. novembra 2021. Konferencia sa konala od záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod...
Liga proti reumatizmu Vás pozýva na živé vysielanie, ktoré sa uskutoční v utorok 23. novembra 2021 o 19.00 hod.