kde bolelo tam
> 2% z dane pre LPRe – Klub Kĺbik
2% z dane pre LPRe – Klub Kĺbik

Milí naši priatelia, členovia a rodičia detí z KLUBU KĹBIK, sympatizanti a rodinní príslušníci. 

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2014 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite, že  pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane, môžete uviesť, že 2% z daní za účtovný rok 2013 poskytnete nášmu občianskemu združeniu.

❗ Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane ❗
15.2.2014 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Tlačivá VYHLÁSENIE a POTVRDENIE TU:

http://www.nurch.sk/pacienti/archiv-noviniek-pacienti/liga-proti-reumatizmu-na-slovensku-27/

Zoznam registra:

Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik ……. 3515

viac podrobností TU: http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

31.3.2014 – bude posledným termínom pre fyzické osoby na podanie daňového priznania, v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.
30.4.2014– bude posledným termínom pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane

LPRe – Klub Kĺbik poznáte, viete že robíme systematicky, s celoročným programom veľa pre ľudí s reumatickým ochorení, hlavne pre mladých ľudí a deti s juvenilnou idiopatickou artritídou. Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-integračné pobyty, organizovať edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať pripravované publikácie. Budeme radi a veľmi vďační, ak nezabudnete a aj v roku 2014 podporíte LPRe – Klub Kĺbik 2 % z daní!

V zozname na www.rozhodni.sk

Ďakujeme!

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu – KLUB KĹBIK:

Názov:             Liga proti reumatizmu – KLUB KĺBIK
Sídlo:               Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Právna forma:   Občianske združenie
Číslo účtu:        VÚB a.s.: 1897835356/0200
IČO:                31 822 142/007

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.