> Prieskum kvality života ľudí s reumatickými ochoreniami v produktívnom veku
Prieskum kvality života ľudí s reumatickými ochoreniami v produktívnom veku

Milí priatelia,
Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) by Vás chcela požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, zameraného na kvalitu života Vašej rodiny v súvislosti s reumatickým ochorením (RO) člena Vašej rodiny a pracovné uplatnenie reumatika. Cieľom dotazníka je zistiť pracovné uplatnenia a sociálne postavenie ľudí s reumatickými ochoreniami v produktívnom veku v Slovenskej republike. Pri otázkach s možnosťami odpovedí (číselná škála) si vyberte tú odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete. Pri ostatných otázkach voľne vyjadrite svoj názor. Ak si odpoveďou nie ste istá/ý, odpovedzte podľa vášho najlepšieho uváženia. Dotazník slúži len na potreby Ligy proti reumatizmu na Slovensku a je anonymný.

Pozývam vás vyplniť formulár: https://www.mojareuma.sk/kvalitazivota/

Ďalšie články

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.
Milí naši priatelia,