> BEH A CHODZA REUMATIKOV V POPRADE
BEH A CHODZA REUMATIKOV V POPRADE

Beh sme chceli uskutočniť v atraktívnom prostredí AquaCity Poprad. Žiaľ, po zdĺhavých rokovaniach, odpoveď napriek urgenciám prišla až 7.11. a to by sa pre krátkosť času už nestihlo, navyše nám odmietli poskytnúť akúkoľvek zľavu na vstupnom. Preto sme zorganizovali beh v najbližšom možnom termíne a to 17.11. a ako miesto sme určili Námestie sv. Egídia v Poprade o 13:30 hod.

 

          Každému platiacemu členovi sme poštou,  odoslanou 12.11.,  poslali pozvánku (spolu 50 ks),  s udaním miesta a času podujatia, ako aj s poznámkou, že prví dvadsiati účastníci dostanú tričko a celodennú vstupenku do AquaCity Poprad. Túto pozvánku sme uverejnili aj na našej web stránke v sekcii Aktuality/oznamy a po jednej sme dali na nástenku v čakárni reumatologickej ambulancie MUDr. Rovderovej a MUDr. Čižmárikovej.

Napriek tejto, podľa nás, atraktívnej ponuke sa nás zišlo len 11, z toho z radov platiacich členov  až „ 8 .  Všetkým prítomným bola poskytnutá káva alebo čaj, podľa vlastného výberu v reštaurácii Reduta, dostali tričko, spomínanú vstupenku a jedno balenie magnézia. Náklady na podujatie s výnimkou trička, ktoré boli zaslané z centrály, hradila v plnej výške LPRe- Miestna pobočka  Poprad.

           Aby tých komplikácii nebolo dosť, nedostali sme povolenie na beh a chôdzu po námestí od Mesta Poprad.  Zo strany Mestského úradu nám bola ponúknutá možnosť , aby sme sa pridali k politickému podujatiu o 15. hod. , čo sme vzhľadom na čas a apolitickosť našej organizácie museli odmietnuť a preto sme po spoločnom odfotografovaní uskutočnili beh a chôdzu individuálne po námestí.

           Máme z podujatia rozporuplné pocity. Hlavne nás sklamal nezáujem našich členov. Boli by sme radi ak by nám naši členovia poslali na našu mailovú adresu info@reumatikpoprad.sk  námety, o čo vlastne majú záujem.

 

Mária Galková

predsedníčka LPRe- MP Poprad

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.