> Aj Vaše 2 % pomáhajú reumatikom?
Aj Vaše 2 % pomáhajú reumatikom?

Liga proti reumatizmu na Slovensku spája všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom.

Našou činnosťou pomáhame pacientom s reumatickými ochoreniami (RO), oboznamujeme verejnosť s problematikou RO; usilujeme sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov a presadzujeme sústavné vzdelávanie pacientov. V neposlednej rade nadväzujeme medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšovania informovanosti o RO.

Ďakujeme, že na nás myslíte so svojim podielom asignovanej dane (tzv. 2 %) za rok 2020.
Keďže nás dobre poznáte, viete, že činnosť Ligy proti reumatizmu je dlhoročná systematická a prínosná pre ľudí s RO.

Dvakrát do roka vydávame Informačný bulletin a v roku 2020 sme vydali 3 nové knižky a brožúrky: https://www.mojareuma.sk/pdf-file/web/viewer.html?file=/pdf-file/publikacie/30_pribehov_s_mojoureumou.pdf
Štyrikrát ročne vydávame Newsletter “Život s reumou”. Prihláste sa k odberu: https://www.mojareuma.sk/newsletter/

Činnosť LPRe SR sa orientuje na vzdelávanie pacientov s RO, šírenie osvety o RO a ich liečbe, zabezpečujeme ľudské a finančné zdroje, manažment a riadenie činnosti, podporujeme pacientsku advokáciu v reumatológii a spoluprácu medzi kolegiálnymi pacientskymi obč. združeniami v SR aj v zahraničí.

LPRe SR patrí medzi najväčšie pacientske OZ na Slovensku, je rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Liga svojou činnosťou pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usilujeme osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Sme prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Máme celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Svojou činnosťou oboznamujeme s problematikou reumatických ochorení.

Zastrešujeme a pomáhame reumatikom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o ich ochorení a cez nové poznatky zvládať svoje ochorenie, aby im toto chronické a bolestivé ochorenie veľmi neznižovalo kvalitu života v porovnaní s obdobím pred tým, ako im reuma zmenila život.

My sme tu pre VÁS a radi pomôžeme! Pomôžete Vy nám?

Podklady k darovaniu vašich 2 % v prospech Ligy proti reumatizmu na Slovensku, alebo jej klubom a pobočkám nájdete tu alebo Vám ich pošleme.  💙

Napíšte nám na: liga@mojareuma.sk

Tu nájdete potrebné tlačivá na poukázanie 2% z dane:

LIGA PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU

(právna forma: občianske združenie)
NÁBREŽIE IVANA KRASKU 4, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 31822142

ĎAKUJEME!!

—————
Téma: 2%

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...
Šport je Jonášov život a choroba ho nezlomila