> Aj Vaše 2 % pomáhajú reumatikom?
Aj Vaše 2 % pomáhajú reumatikom?

Liga proti reumatizmu na Slovensku spája všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom.

Našou činnosťou pomáhame pacientom s reumatickými ochoreniami (RO), oboznamujeme verejnosť s problematikou RO; usilujeme sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov a presadzujeme sústavné vzdelávanie pacientov. V neposlednej rade nadväzujeme medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšovania informovanosti o RO.

Ďakujeme, že na nás myslíte so svojim podielom asignovanej dane (tzv. 2 %) za rok 2020.
Keďže nás dobre poznáte, viete, že činnosť Ligy proti reumatizmu je dlhoročná systematická a prínosná pre ľudí s RO.

Dvakrát do roka vydávame Informačný bulletin a v roku 2020 sme vydali 3 nové knižky a brožúrky: https://www.mojareuma.sk/pdf-file/web/viewer.html?file=/pdf-file/publikacie/30_pribehov_s_mojoureumou.pdf
Štyrikrát ročne vydávame Newsletter “Život s reumou”. Prihláste sa k odberu: https://www.mojareuma.sk/newsletter/

Činnosť LPRe SR sa orientuje na vzdelávanie pacientov s RO, šírenie osvety o RO a ich liečbe, zabezpečujeme ľudské a finančné zdroje, manažment a riadenie činnosti, podporujeme pacientsku advokáciu v reumatológii a spoluprácu medzi kolegiálnymi pacientskymi obč. združeniami v SR aj v zahraničí.

LPRe SR patrí medzi najväčšie pacientske OZ na Slovensku, je rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Liga svojou činnosťou pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usilujeme osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Sme prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Máme celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Svojou činnosťou oboznamujeme s problematikou reumatických ochorení.

Zastrešujeme a pomáhame reumatikom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o ich ochorení a cez nové poznatky zvládať svoje ochorenie, aby im toto chronické a bolestivé ochorenie veľmi neznižovalo kvalitu života v porovnaní s obdobím pred tým, ako im reuma zmenila život.

My sme tu pre VÁS a radi pomôžeme! Pomôžete Vy nám?

Podklady k darovaniu vašich 2 % v prospech Ligy proti reumatizmu na Slovensku, alebo jej klubom a pobočkám nájdete tu alebo Vám ich pošleme.  ?

Napíšte nám na: liga@mojareuma.sk

Tu nájdete potrebné tlačivá na poukázanie 2% z dane:

LIGA PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU

(právna forma: občianske združenie)
NÁBREŽIE IVANA KRASKU 4, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 31822142

ĎAKUJEME!!

—————
Téma: 2%

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Volám sa Lucia Hľadajová  mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Valné zhromaždenie LPRe SR
Liga proti reumatizmu SR pripravila v Piešťanoch tradičný 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024.